Primära flikar

Tingsryds kommunfullmäktige 25 januari 2016

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Laila Jeppsson, kommunchef

Talare

Daniel Gustafsson, ekonomichef

Talare

Laila Jeppsson, kommunchef

Talare

Daniel Gustafsson, ekonomichef

Talare

Laila Jeppsson, kommunchef

Talare

Daniel Gustafsson, ekonomichef

Talare

Laila Jeppsson, kommunchef

Talare

Daniel Gustafsson, ekonomichef

Talare

Laila Jeppsson, kommunchef

Talare

Daniel Gustafsson, ekonomichef

Talare

Laila Jeppsson, kommunchef

Talare

Daniel Gustafsson, ekonomichef

Talare

Laila Jeppsson, kommunchef

Talare

Daniel Gustafsson, ekonomichef

Talare

Laila Jeppsson, kommunchef

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Daniel Gustafsson, ekonomichef

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Daniel Gustafsson, ekonomichef

Talare

Lars Nilsson (C)

Talare

Daniel Gustafsson, ekonomichef

Talare

Eva Hagelberg (C)

Talare

Daniel Gustafsson, ekonomichef

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Daniel Gustafsson, ekonomichef

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Daniel Gustafsson, ekonomichef

Talare

Anne-Christin Johansson (C)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Roger Gustafsson, medborgare

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Emeli Uleskog, medborgare

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Emeli Uleskog, medborgare

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Emeli Uleskog, medborgare

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Tony Engberg, medborgare

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Tony Engberg, medborgare

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Emeli Uleskog, medborgare

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Emeli Uleskog, medborgare

Talare

Tony Engberg, medborgare

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Roger Gustafsson, medborgare

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Åke Gummesson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Sven-Erik Svensson, ordf. revisionen

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Sven-Erik Svensson, ordf. revisionen

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Sven-Erik Svensson, ordf. revisionen

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Yvonne Storm (M)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Åke Gummesson (S)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Annelise Hed (MP)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Annelise Hed (MP)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Annelise Hed (MP)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Greenleaves Andersson (S)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Eva Hagelberg (C)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Anne-Christin Johansson (C)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Britta Lundén (S)

Sammanträdets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare

(Justering äger rum på kommunkansliet torsdagen den 28 januari kl. 13.00)

4. Information om utredningar i hållbar ekonomi del 2

3. Allmänhetens frågestund

5. Revisorerna har ordet

Paus

Mötet återupptas ca. kl. 20.55.

6. Översyn av allmänna ordningsföreskrifter

7. Revidering av lokala hälsoskyddsföreskrifter

8. Ny organisering av folkhälsoarbetet i Tingsryds kommun

9. Ej verkställda beslut enligt LSS

10. Ej verkställda beslut enligt SoL

11. Inkomna medborgarförslag, motioner och interpellationer

12. Ledamöternas frågestund

Sammanträdets avslutning

Mötet börjar 25/1 klockan 18:30

Klicka här för att se hela kallelsen.

Tingsryds fullmäktige består av 41 ordinarie ledamöter, är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut om viktiga och övergripande frågor som rör:

  • Mål och riktlinjer för verksamheten
  • Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
  • Nämndernas organisation och verksamhetsformer
  • Val av ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser
  • Val av revisorer och revisorsersättare
  • Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
  • Årsredovisning och ansvarsfrihet

Fullmäktige sammanträder 11 gånger per år. Sammanträdestiderna hittar du här.

Sammanträdena är öppna för allmänheten. Platsen för sammanträdena varierar. Som regel är tidpunkten kl 18.30 sista torsdagen i månaden. Dagordning, tider och lokal anslås i entrén till Kommunhuset på Torggatan 12 i Tingsryd, samt annonseras i Smålandsposten och Växjöbladet.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.