Primära flikar

Tingsryds kommunfullmäktige 29 mars 2016

Talare

"Daniel Gustafsson, ekonomichef"

Talare

Daniel Gustafsson - ekonomichef

Talare

Daniel Gustafsson, ekonomichef

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Sven-Erik Svensson, ordf. revisionen

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Sven-Erik Svensson, ordf. revisionen

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Sven-Erik Svensson, ordf. revisionen

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Eva Hagelberg (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Eva Hagelberg (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Cecilia Cato (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Lars Nilsson (C)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Annelise Hed (MP)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Marie-Louise Hilmersson (C)

Talare

Cecilia Cato (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Leon Jensen (SD)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Bernt Blankenburg

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Tomas Johansson

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Marie Sohlberg (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Emelie Uleskog

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Leon Jensen (SD)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Annelise Hed (MP)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Britta Herder

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Linda Petersson

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Marie Sohlberg (M)

Talare

Gerard Pointer

Talare

Marie Sohlberg (M)

Talare

Emeli Uleskog

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Hanna Gaunitz

Talare

Marie Sohlberg (M)

Talare

Emeli Uleskog

Talare

Marie Sohlberg (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Henrik Nilsson

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Yvonne Storm (M)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Britta Herder

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Pia Granstedt Söderling

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Marie Sohlberg (M)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Emeli Uleskog

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Cecilia Cato (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Cecilia Cato (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Annelise Hed (MP)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Annelise Hed (MP)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Leon Jensen (SD)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Yvonne Storm (M)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Marie Sohlberg (M)

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Yvonne Storm (M)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Jörgen Forsberg (V)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Annelise Hed (MP)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Britta Lundén (S)

Sammanträdets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare

Justering äger rum på kommunkansliet måndagen den 4 april kl. 09.00

3. Allmänhetens frågestund

4. Revisorerna har ordet

5. Årsredovisning 2015 Tingsryds Energi AB

6. Årsredovisning 2015 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB

7. Årsredovisning 2015 Tingsryds bostäder AB

8. Årsredovisning Tingsryds kommunföretag AB

9. Förslag till instruktion för kommunens ombud vid 2016 års ordinarie bolagsstämma för Tingsryds kommunföretag AB

10. Val av ombud till 2016 års ordinarie bolagsstämma för Tingsryds kommunföretag AB samt uppdrag till Tingsryds kommunföretag AB

11. Årsredovisning 2015 Stiftelsen Tingsrydsbostäder

12. Årsredovisning 2015 Tingsryds Industristiftelse

13. Årsredovisning 2015 stiftelsen Tingsryds socialnämnds samfond

4. Revisorerna har ordet

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelser och nämnder

15. Årsredovisning 2015

16. Beslut om nämndernas över- och underskott 2015

17. Åtgärdsplan för reglering av negativt balanskravsresultat 2015

18. Interpellationsdebatt hållbar ekonomi

Paus

3. Allmänhetens frågestund

Paus

19. Information om beslutsärenden Hållbar ekonomi del 2 - strukturella förändringar

20. Hållbar ekonomi 1.1 Bibliotek

21. Hållbar ekonomi 1.2 Grundskola

22. Hållbar ekonomi 1.3 Äldreomsorg

23. Hållbar ekonomi 1.4 Idrotts- och badanläggningar

24. Hållbar ekonomi 1.5 Kostverksamhet

25. Hållbar ekonomi 1.6 Fritidsgårdar

26. Hållbar ekonomi 1.7 Samlingslokaler

27. Hållbar ekonomi 1.8 Kollektivtrafik

Paus

28. Inriktningsdebatt budget 2017

29. Motion - gör ersättningen till förtroendevalda politiker laglig

30. Ändring i kommunfullmäktiges reglemente för styrelser och nämnder

31. Inkomna medborgarförslag, motioner och interpellationer

32. Ledamöternas frågestund

Sammanträdets avslutning

Mötet börjar 29/3 klockan 15:00

Klicka här för att komma till en sida där kallelsen och mötets allmäna handlingar finns.

Tingsryds fullmäktige består av 38 ordinarie ledamöter (41 platser, varav 3 är vakanta), är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut om viktiga och övergripande frågor som rör:

  • Mål och riktlinjer för verksamheten
  • Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
  • Nämndernas organisation och verksamhetsformer
  • Val av ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser
  • Val av revisorer och revisorsersättare
  • Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
  • Årsredovisning och ansvarsfrihet

Läs mer om Tingsryds kommunfullmäktige här.

Fullmäktige sammanträder 11 gånger per år. Sammanträdestiderna hittar du här.

Sammanträdena är öppna för allmänheten. Platsen för sammanträdena varierar. Som regel är tidpunkten kl 18.30 sista torsdagen i månaden. Dagordning, tider och lokal anslås i entrén till Kommunhuset på Torggatan 12 i Tingsryd, samt annonseras i Smålandsposten och Växjöbladet.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.