Primära flikar

Tingsryds kommunfullmäktige 25 april 2016

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Jörgen Forsberg (V)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Jörgen Forsberg (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Annelise Hed (MP)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Marie Sohlberg (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Marie Sohlberg (M)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Annelise Hed (MP)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Martin Uleskog (TIA)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Martin Uleskog (TIA)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Marie Sohlberg (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Lars Nilsson (C)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Jörgen Forsberg (V)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Annelise Hed (MP)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Martin Uleskog (TIA)

Talare

Annelise Hed (MP)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Annelise Hed (MP)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Anne-Christin Johansson (C)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Marie Sohlberg (M)

Talare

Tomas Johansson

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Marie Sohlberg (M)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Bernt Blankenburg

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Hanna Gaunitz

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Marie Sohlberg (M)

Talare

Emeli Uleskog

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Bernt Blankenburg

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Marie-Louise Hilmersson (C)

Talare

Jörgen Forsberg (V)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Annelise Hed (MP)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Marie Sohlberg (M)

Talare

Eva Hagelberg (C)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Eva Hagelberg (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Eva Hagelberg (C)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Lennart Fohlin (C)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Eva Hagelberg (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Johan Johansson (S)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Johan Johansson (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Johan Johansson (S)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Lennart Fohlin (C)

Talare

Martin Uleskog (TIA)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Annelise Hed (MP)

Talare

Yvonne Storm (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Leon Jensen (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Yvonne Storm (M)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Daniel Gustafsson, Laila Jeppsson

Talare

Laila Jeppsson

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Yvonne Storm (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Britta Lundén (S)

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare

Justering äger rum på kommunkansliet onsdagen den 27 april kl. 13.00

3. Allmänhetens frågestund

4. Revisorerna har ordet

5. Information om beslutsärenden Hållbar ekonomi del 2 - strukturella förändringar

6. Hållbar ekonomi 1.1 Bibliotek

7. Hållbar ekonomi 1.2 Grundskola

Paus

Mötet återupptas ca kl 16:45

8. Hållbar ekonomi 1.3 Äldreomsorg

Paus

9. Hållbar ekonomi 1.4 Idrotts- och badanläggningar

3. Allmänhetens frågestund

10. Hållbar ekonomi 1.5 Kostverksamhet

11. Hållbar ekonomi 1.6 Fritidsgårdar

12. Hållbar ekonomi 1.7 Samlingslokaler

Paus

Mötet återupptas ca kl 20:05

12. Hållbar ekonomi 1.7 Samlingslokaler

13. Hållbar ekonomi 1.8 Kollektivtrafik

14. Motion om allmän visstidsanställning

15. Förfrågan avseende tillköp av mark och stallbyggnad på fastigheten Mårsslätt 1:2

16. Begäran om entledigande

17. Inkomna medborgarförslag, motioner och interpellationer

18. Information om utredningar i hållbar ekonomi del 3

19. Ledamöternas frågestund

Sammanträdets avslutning

Mötet börjar 25/4 klockan 15:00

Klicka här för att komma till en sida med kallelsen och mötets allmäna handlingar.

Tingsryds fullmäktige består av 38 ordinarie ledamöter (41 platser, varav 3 är vakanta), är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut om viktiga och övergripande frågor som rör:

  • Mål och riktlinjer för verksamheten
  • Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
  • Nämndernas organisation och verksamhetsformer
  • Val av ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser
  • Val av revisorer och revisorsersättare
  • Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
  • Årsredovisning och ansvarsfrihet

Fullmäktige sammanträder 11 gånger per år. Sammanträdestiderna hittar du här.

Sammanträdena är öppna för allmänheten. Platsen för sammanträdena varierar. Som regel är tidpunkten kl 18.30 sista torsdagen i månaden. Dagordning, tider och lokal anslås i entrén till Kommunhuset på Torggatan 12 i Tingsryd, samt annonseras i Smålandsposten och Växjöbladet.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.