Primära flikar

Tingsryds kommunfullmäktige 20 juni 2016

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Jens Vikingsson

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Jens Vikingsson

Talare

Martin Uleskog (TIA)

Talare

Jens Vikingsson

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Jens Vikingsson

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Annelise Hed (MP)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Martin Uleskog (TIA)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Marie-Louise Hilmersson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Annelise Hed (MP)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Annelise Hed (MP)

Talare

Marie Sohlberg (M)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Sven-Erik Svensson

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Sven-Erik Svensson

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Daniel Gustafsson

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Marie-Louise Hilmersson (C)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva Hagelberg (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Eva Hagelberg (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Cecilia Cato (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Annelise Hed (MP)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Eva Hagelberg (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Eva Hagelberg (C)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Lennart Fohlin (C)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Martin Uleskog (TIA)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Eva Hagelberg (C)

Talare

Jörgen Forsberg (V)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Lennart Fohlin (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Leon Jensen (SD)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Åke Gummesson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Martin Uleskog (TIA)

Talare

Mats Wembo (C)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Martin Uleskog (TIA)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Marie Sohlberg (M)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Lennart Fohlin (C)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Annelise Hed (MP)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Leon Jensen (SD)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Martin Uleskog (TIA)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Lennart Fohlin (C)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Marie Sohlberg (M)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Marie-Louise Hilmersson (C)

Talare

Annelise Hed (MP)

Talare

Jörgen Forsberg (V)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Annelise Hed (MP)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Annelise Hed (MP)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Annelise Hed (MP)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Annelise Hed (MP)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Leon Jensen (SD)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Mats Wembo (C)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Annelise Hed (MP)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Britta Lundén (S)

Sammanträdets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare

Justering äger rum på kommunkansliet torsdagen den 23 juni kl. 09.00

3. Revisorerna har ordet

4. Måltidsvision och måltidspolicy

Föredragande är kostchef Jens Vikingsson

4. Måltidsvision och måltidspolicy

Föredragande är kostchef Jens Vikingsson

3. Revisorerna har ordet

5. Delårsrapport 1:2016

Paus

möter återupptas ca kl 16:18

6. Information om utredningar Hållbar ekonomi del 3

7. Hållbar ekonomi 2.1 Fastigheter som inte är verksamhetslokaler

Paus

mötet återupptas ca kl 17:10

7. Hållbar ekonomi 2.1 Fastigheter som inte är verksamhetslokaler

8. Hållbar ekonomi 2.2 Industrifastigheter

9. Hållbar ekonomi 2.5 Maskin och fordonsinvesteringar

10. Hållbar ekonomi 2.6.1 Skogsinnehav - strategi inkl övervägande försäljning

Paus

möter återupptas ca kl 18:15

10. Hållbar ekonomi 2.6.1 Skogsinnehav - strategi inkl övervägande försäljning

11. Hållbar ekonomi 3.2 Bidrag och sponsring

12. Hållbar ekonomi 3.3 Gator och vägar

Paus

mötet återupptas ca kl 19:25

12. Hållbar ekonomi 3.3 Gator och vägar

13. Hållbar ekonomi 4.1 Vuxenutbildning

14. Hållbar ekonomi 4.2 Politisk verksamhet

Paus

mötet återupptas ca kl 21:00

15. Hållbar ekonomi 4.6 Gymnasieskola

16. Hållbar ekonomi 4.10 Undervisningstid för lärare

17. Hållbar ekonomi 4.14 Kostverksamhet

18. Hållbar ekonomi 4.15 Personalutveckling - personalaktiviteter, representation

19. Hållbar ekonomi 5.1.2 Energisparprojekt fastigheter

20. Hållbar ekonomi 5.3 Ökat underhåll av befintliga fastigheter

21. Hållbar ekonomi 5.4 Ökat underhåll av kommunala gator

22. Hållbar ekonomi 6.1 Skapa fler bostäder - strategi

Paus

mötet återupptas ca kl 21:55

22. Hållbar ekonomi 6.1 Skapa fler bostäder - strategi

23. Hållbar ekonomi 6.1.2 Försäljning fastigheter bostadsföretagen

24. Hållbar ekonomi 6.2 Resurser för utveckling

25. Hållbar ekonomi 6.4 Förebyggande arbete barn och unga

26. Hållbar ekonomi 6.5 Fortsatt bredbandsutbyggnad

27. Hållbar ekonomi 6.6 Bästa nytta av gjorda investeringar

28. Hållbar ekonomi 7.2.2 E-tjänster och IT-stöd

29. Hållbar ekonomi 7.5 EU-verksamhet - samverkan och finansiering

30. Ansökan om utökad borgensram Tingsrydsbostäder AB

31. Ägardirektiv för Wexnet AB

32. Årsredovisning 2015 Korröstiftelsen

33. Förbundsordning för samordningsförbundet Värend

34. Val av ledamot och ersättare i förbundsstyrelsen för samordningsförbundet Värend

35. Ej verkställda beslut enligt LSS

36. Ej verkställda beslut enligt SoL

37. Inkomna medborgarförslag, motioner och interpellationer

38. Ledamöternas frågestund

Mötets avslutning

Mötet börjar 20/6 klockan 15:00

Klicka här för att komma till en sida med kallelsen och mötets allmäna handlingar.

Tingsryds fullmäktige består av 38 ordinarie ledamöter (41 platser, varav 3 är vakanta), är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut om viktiga och övergripande frågor som rör:

  • Mål och riktlinjer för verksamheten
  • Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
  • Nämndernas organisation och verksamhetsformer
  • Val av ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser
  • Val av revisorer och revisorsersättare
  • Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
  • Årsredovisning och ansvarsfrihet

Fullmäktige sammanträder 11 gånger per år. Sammanträdestiderna hittar du här.

Sammanträdena är öppna för allmänheten. Platsen för sammanträdena varierar. Som regel är tidpunkten kl 18.30 sista torsdagen i månaden. Dagordning, tider och lokal anslås i entrén till Kommunhuset på Torggatan 12 i Tingsryd, samt annonseras i Smålandsposten och Växjöbladet.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.