Primära flikar

Tingsryds kommunfullmäktige 26 september 2016

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Jörgen Forsberg (V)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Marie Sohlberg (M)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Marie-Louise Hilmersson (C)

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Lennart Fohlin (C)

Talare

Eva Hagelberg (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Eva Hagelberg (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Marie Sohlberg (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Marie Sohlberg (M)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Marie Sohlberg (M)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Marianne Bergström (KD)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Eva Hagelberg (C)

Talare

Martin Uleskog (TIA)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Marie Sohlberg (M)

Talare

Martin Uleskog (TIA)

Talare

Marie Sohlberg (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Lennart Fohlin (C)

Talare

Martin Uleskog (TIA)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Anne-Christin Johansson (C)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Emelie Uleskog

Talare

Marie Sohlberg (M)

Talare

Emelie Uleskog

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Emelie Uleskog

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Emelie Uleskog

Talare

Marie Sohlberg (M)

Talare

Hanna Gaunitz

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Hanna Gaunitz

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Hanna Gaunitz

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Marie-Louise Hilmersson (C)

Talare

Hanna Gaunitz

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Lennart Håkansson

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Hanna Gaunitz

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Martin Uleskog (TIA)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Martin Uleskog (TIA)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Jörgen Forsberg (V)

Talare

Marie Sohlberg (M)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Marianne Bergström (KD)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Martin Uleskog (TIA)

Talare

Marie Sohlberg (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britta Lundén (S)

Sammanträdets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare

Justering äger rum på kommunkansliet torsdagen den 29 september kl. 08.00

3. Budget och skattesats 2017

Paus

mötet återupptas ca kl 17:05

15. Allmänhetens frågestund (Hålls kl. 17.00)

3. Budget och skattesats 2017

Information. Intern representation

Paus

mötet återupptas ca kl 18:30

4. Åtgärdsplan för reglering av negativt balanskravsresultat 2015

5. Policy för flaggning i Tingsryds kommunorganisation

Information. Etiska riktlinjer

6. Motion om oppositionsråd

7. Bolagsordning för Tingsryds kommunföretag AB

8. Årsredovisning 2015 Sydarkivera

9. Reviderad förbundsordning Sydarkivera

10. Sarnmanträdestider för kommunfullmäktige 2017 samt beslut om annonsering

11. Ej verkställda beslut enligt LSS

12. Ej verkställda beslut enligt SoL

13. Fyllnadsval

14. Inkomna medborgarförslag, motioner och interpellationer

15. Entledigande

16. Ledamöternas frågestund

Mötets avslutning

Mötet börjar 26/9 klockan 15:00

Klicka här för att komma till en sida där kallelsen kommer att finnas innan mötet.

Tingsryds fullmäktige består av 38 ordinarie ledamöter (41 platser, varav 3 är vakanta), är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut om viktiga och övergripande frågor som rör:

  • Mål och riktlinjer för verksamheten
  • Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
  • Nämndernas organisation och verksamhetsformer
  • Val av ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser
  • Val av revisorer och revisorsersättare
  • Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
  • Årsredovisning och ansvarsfrihet

Fullmäktige sammanträder 11 gånger per år. Sammanträdestiderna hittar du här.

Sammanträdena är öppna för allmänheten. Platsen för sammanträdena varierar. Som regel är tidpunkten kl 18.30 sista torsdagen i månaden. Dagordning, tider och lokal anslås i entrén till Kommunhuset på Torggatan 12 i Tingsryd, samt annonseras i Smålandsposten och Växjöbladet.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.