Primära flikar

Tingsryds kommunfullmäktige 31 oktober 2016

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Kenth Andersson

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Marie Sohlberg (M)

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Lars Johansson, medborgare

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Bengt neikter, medborgare

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Jan Andersson, medborgare

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Lars Johansson, medborgare

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Emelie Uleskog, medborgare

Talare

Marie Sohlberg (M)

Talare

Jan Johansson, medborgare

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Bernt Blankenburg, medborgare

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Bernt Blankenburg, medborgare

Talare

Emeli Uleskog, medborgare

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Emeli Uleskog, medborgare

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Bernt Blankenburg, medborgare

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Bernt Blankenburg, medborgare

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Bengt neikter, medborgare

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Lars Johansson, medborgare

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Sven-Erik Svensson, ordf. revisionen

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Sven-Erik Svensson, ordf. revisionen

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Sven-Erik Svensson, ordf. revisionen

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Eva Hagelberg (C)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Cecilia Cato (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Cecilia Cato (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Leon Jensen (SD)

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Eva Hagelberg (C)

Talare

Marie Sohlberg (M)

Talare

Cecilia Cato (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Kenneth Görtz (M)

Sammanträdets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare

Justering äger rum på kommunkansliet måndagen den 7 november kl. 9.00

3. Information om vänorts besök i Langeland, Danmark

Föredragande: Kenneth Görtz (M), fullmäktiges presidium

4. Information om kommunens bibliotek

5. Allmänhetens frågestund

6. Delårsrapport 2:2016 Tingsryds kommun

Paus

mötet återupptas ca kl 20:45

7. Delårsrapport 2:2016 Tingsrydsbostäder AB

8. Delårsrapport 2:2016 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB

9. Delårsrapport 2:2016 Tingsryds Energi AB

10. Delårsrapport 2:2016 Tingsryds Kommunföretag AB

11. Delårsrapport 2:2016 Stiftelsen Tingsryds bostäder

12. Delårsrapport 2:2016 Tingsryds industristiftelse

13. Särskilt ägardirektiv för Tingsrydsbostäder AB

14. Ägartillskott och bolagsordningar i Tingsryds Kommunföretag AB och Tingsrydsbostäder AB

15. Godkännande av Tingsryds Energi AB:s ägartillskott till Wexnet AB

16. Information om kommunkoncernens affärsplaner och borgensramar

17. Affärsplan 2016-2020 och borgensram 2017 Tingsrydsbostäder AB

18. Affärsplan 2017-2020 och borgensram 2017 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB

19. Affärsplan 2016-2020 och borgensram 2017 Tingsryds Energi AB

20. Affärsplan 2017-2020 och borgensram 2017 Tingsryds industristiftelse

21. Personalpolitiskt program

22. Medborgarförslag angående Urshults bibliotek

23. Information om medborgarförslag om utlämningsställen för lån från kommunens bibliotek

24. Motion angående förläggning av kommunfullmäktiges möten

25. Motioner och medborgarförslag äldre än sex månader

26. Interpellationsdebatt om hållbar äldreomsorg

27. Inkomna medborgarförslag, motioner och interpellationer

28. Val av politisk styrgrupp och referensgrupp som tar fram förslag på arbetsordning och arvodering för den nya politiska organisationen

29. Fyllnadsval

30. Entledigande

31. Ledamöternas frågestund

Mötets avslutning

Mötet börjar 31/10 klockan 18:30

Klicka här för att komma till en sida där kallelsen kommer att finnas innan mötet.

Tingsryds fullmäktige består av 38 ordinarie ledamöter (41 platser, varav 3 är vakanta), är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut om viktiga och övergripande frågor som rör:

  • Mål och riktlinjer för verksamheten
  • Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
  • Nämndernas organisation och verksamhetsformer
  • Val av ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser
  • Val av revisorer och revisorsersättare
  • Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
  • Årsredovisning och ansvarsfrihet

Fullmäktige sammanträder 11 gånger per år. Sammanträdestiderna hittar du här.

Sammanträdena är öppna för allmänheten. Platsen för sammanträdena varierar. Som regel är tidpunkten kl 18.30 sista torsdagen i månaden. Dagordning, tider och lokal anslås i entrén till Kommunhuset på Torggatan 12 i Tingsryd, samt annonseras i Smålandsposten och Växjöbladet.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.