Primära flikar

Tingsryds kommunfullmäktige 27 februari 2017

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Christel Gustafsson, Regional utvecklingsdirektör, Region Kronoberg

Talare

Robin Rikardsson, Analys och uppföljning, Region Kronoberg

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Christel Gustafsson, Regional utvecklingsdirektör, Region Kronoberg

Talare

Robin Rikardsson, Analys och uppföljning, Region Kronoberg

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Robin Rikardsson, Analys och uppföljning, Region Kronoberg

Talare

Christel Gustafsson, Regional utvecklingsdirektör, Region Kronoberg

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Christel Gustafsson, Regional utvecklingsdirektör, Region Kronoberg

Talare

Lars Nilsson (C)

Talare

Christel Gustafsson, Regional utvecklingsdirektör, Region Kronoberg

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Cecilia Cato (C)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Cecilia Cato (C)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Gunnar Engblom (MP)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Gunnar Engblom (MP)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Gunnar Engblom (MP)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Eva Hagelberg (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Martin Uleskog (TIA)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Martin Uleskog (TIA)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Martin Uleskog (TIA)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Cecilia Cato (C)

Talare

Martin Uleskog (TIA)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Gunnar Engblom (MP)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Britta Lundén (S)

Sammanträdets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare

Justering äger rum på kommunkansliet torsdagen den 2:e mars kl. 15.00

3. Information från Region Kronoberg om regionala utvecklingsfrågor och arbetsmarknad

Föredragande är Christel Gustafsson och Robin Rickardsson

Paus

mötet återupptas ca kl 19:50

4. Allmänhetens frågestund

5. Uppvaktning av anställda inom kommunen som arbetat 25 år

6. Revidering av arvoden och ersättningar för kommunala förtroendevalda 2017

Paus

mötet återupptas ca kl 20:30

6. Revidering av arvoden och ersättningar för kommunala förtroendevalda 2017

7. Ändring av reglemente för kommunstyrelse och nämnder

8. Nya riktlinjer för serveringstillstånd

9. Medborgarförslag angående skolbiblioteket på Örmoskolan i Konga

10. Inkomna medborgarförslag, motioner och interpellationer

11. Entledigande

12. Fyllnadsval

13. Ledamöternas frågestund

Sammanträdes avslutning

Starttid: 27/2 kl 18:30

Fullmäktige med 41 ordinarie ledamöter är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut om viktiga och övergripande frågor som rör:

Mål och riktlinjer för verksamheten
Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
Nämndernas organisation och verksamhetsformer
Val av ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser
Val av revisorer och revisorsersättare
Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
Årsredovisning och ansvarsfrihet

Fullmäktige sammanträder 10 gånger under 2017. Sammanträdestiderna hittar du på tingsryd.se

Sammanträdena är öppna för allmänheten. Platsen för sammanträdena varierar. Som regel är tidpunkten kl 18.30 sista torsdagen i månaden. Dagordning, tider och lokal anslås i entrén till Kommunhuset på Torggatan 12 i Tingsryd, samt annonseras i Smålandsposten och Växjöbladet.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.