Primära flikar

Tingsryds kommunfullmäktige 30 oktober 2017

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Kristoffer Ekvall

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Marie Sohlberg (M), Lars Nilsson (C)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Sven-Erik Svensson, ordf revisionen

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Sven-Erik Svensson, ordf revisionen

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Gunilla Svensson (S)

Talare

Cecilia Cato (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Leon Jensen (SD)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Kristoffer Ekvall

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Marie-Louise Hilmersson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Jörgen Forsberg (V)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Jörgen Forsberg (V)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare

Justering äger rum på Torggatan 12, Asnen, torsdag den 2:a november kl. 10.00

3. Allmänhetens frågestund

4. Information om ny vallag - Marie Sohlberg (M) och Lars Nilsson (C)

5. Information om arbetsmarknaden i Tingsryds kommun

6. Revisorerna har ordet

7. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Tingsryds kommun

8. Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Tingsryds kommun

9. Delårsrapport 2:2017 Tingsryds kommun

10. Delårsrapport 2:2017 Tingsryds Kommunföretag AB

11. Delårsrapport 2:2017 Tingsrydsbostäder AB

12. Delårsrapport 2:2017 Tingsryds Energi AB

13. Delårsrapport 2:2017 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB

14. Delårsrapport 2:2017 Stiftelsen Tingsrydsbostäder

15. Delårsrapport 2:2017 Tingsryds Industristiftelse

Delårsrapport, revisorerna har ordet

16. Överlåtelse av Lindegården till Tingsrydsbostäder AB

Paus

16. Överlåtelse av Lindegården till Tingsrydsbostäder AB

Paus

7. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Tingsryds kommun

17. Godkännande av ny medlem i samordningsförbundet Värend samt antagande av ny förbundsordning

18. Entledigande

19. Fyllnadsval

Antalet ledamöter i Stiftelsen Tingsrydsbostäder AB

Paus

Antalet ledamöter i Stiftelsen Tingsrydsbostäder AB

19. Fyllnadsval

20. Motion om delade turer inom äldreomsorgen

21. Motion om huskurage

22. Motioner och medborgarförslag äldre än sex månader

23. Inkomna motioner

24. Inkomna interpellationer

25. Inkomna medborgarförslag

26. Ledamöternas frågestund

Mötets avslutning

Starttid: 30/10 kl 18:30

Fullmäktige med 41 ordinarie ledamöter är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut om viktiga och övergripande frågor som rör:

Mål och riktlinjer för verksamheten
Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
Nämndernas organisation och verksamhetsformer
Val av ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser
Val av revisorer och revisorsersättare
Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
Årsredovisning och ansvarsfrihet

Fullmäktige sammanträder 10 gånger under 2017. Sammanträdestiderna hittar du på tingsryd.se

Sammanträdena är öppna för allmänheten. Platsen för sammanträdena varierar. Som regel är tidpunkten kl 18.30 sista torsdagen i månaden. Dagordning, tider och lokal anslås i entrén till Kommunhuset på Torggatan 12 i Tingsryd, samt annonseras i Smålandsposten och Växjöbladet.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.