Primära flikar

Tingsryds kommunfullmäktige 5 mars 2018

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Kristoffer Ekvall

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Ann-Louise Viking

Talare

Åke Gummesson (S)

Talare

Ann-Louise Viking

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Daniel Gustafsson, ekonomichef

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Daniel Gustafsson, ekonomichef

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Daniel Gustafsson, ekonomichef

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Victoria Magnesson, VD, Tingsrydsbostäder

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Karin Nilsson. VD. Tingsryds utveckling och fastighets AB

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Karin Nilsson. VD. Tingsryds utveckling och fastighets AB

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Karin Nilsson, VD, Tingsryds utveckling och fastighets AB

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Karin Nilsson, VD, Tingsryds utveckling och fastighets AB

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Karin Nilsson, VD, Tingsryds utveckling och fastighets AB

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Karin Nilsson, VD, Tingsryds utveckling och fastighets AB

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Karin Nilsson, VD, Tingsryds utveckling och fastighets AB

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Karin Nilsson, VD, Tingsryds utveckling och fastighets AB

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Karin Nilsson, VD, Tingsryds utveckling och fastighets AB

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Karin Nilsson, VD, Tingsryds utveckling och fastighets AB

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Karin Nilsson, VD, Tingsryds utveckling och fastighets AB

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Kent Johansson, VD, Tingsryds energi AB

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Lars-Erik Svensson

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Roger Rydberg (SD)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Roger Rydberg (SD)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Gunnar Engblom (MP)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Åke Gummesson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Martin Uleskog (TIA)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Leon Jensen (SD)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Kristoffer Ekvall

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Leon Jensen (SD)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Kristoffer Ekvall

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Leon Jensen (SD)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Inge Strandberg (M)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Leon Jensen (SD)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Leon Jensen (SD)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Mötets öppnande

2. Val av justerare

Justering äger rum på Torggatan 12, Åsnen, fredag den 9:e februari kl. 09.00

1. Upprop

3. Allmänhetens frågestund

4. Information om de kommunala företagens bokslut 2017

3. Allmänhetens frågestund

5. Revisorerna har ordet

6. Motion angående upphandling av serviceresor och skolskjutsar

7. Medborgarförslag om skyltning cykel- och gångväg Dångebo/Konga

8. Motion angående närproducerad mat till våra förskolor, skolor och servicehus

9. Motion om leasingbilar

10. Försäljning av Korrö

Paus

mötet återupptas ca kl 21:15

10. Försäljning av Korrö

11. Tingsryds Energi AB - utlåning till bredbandsföreningar

12. Samverkan inom Räddningstjänsten Östra Kronoberg

13. Inkomna motioner

14. Inkomna interpellationer

15. Inkomna medborgarförslag

16. Ledamöternas frågestund

Mötets avslutning

Starttid: 5/3 kl 18:30

Fullmäktige med 41 ordinarie ledamöter är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut om viktiga och övergripande frågor som rör:

Mål och riktlinjer för verksamheten
Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
Nämndernas organisation och verksamhetsformer
Val av ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser
Val av revisorer och revisorsersättare
Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
Årsredovisning och ansvarsfrihet

Fullmäktige sammanträder 10 gånger under 2017. Sammanträdestiderna hittar du på tingsryd.se

Sammanträdena är öppna för allmänheten. Platsen för sammanträdena varierar. Som regel är tidpunkten kl 18.30 sista torsdagen i månaden. Dagordning, tider och lokal anslås i entrén till Kommunhuset på Torggatan 12 i Tingsryd, samt annonseras i Smålandsposten och Växjöbladet.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.