Primära flikar

Tingsryds kommunfullmäktige 15 oktober 2018

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Henrik Paulsson. Utvecklingsledare. Tingsryds Kommun

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Henrik Paulsson. Utvecklingsledare. Tingsryds Kommun

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Henrik Paulsson. Utvecklingsledare. Tingsryds Kommun

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Christer Kratz, Kommunchef, Tingsryds Kommun

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Marie Fransson (M)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Marie Fransson (M)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Marie Fransson (M)

Talare

Cecilia Cato (C)

Talare

Janita Ingegerd Karlsson (SD)

Talare

Kristina Brovall (V)

Talare

Stefan de Goede (KD)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Cecilia Cato (C)

Talare

Janita Ingegerd Karlsson (SD)

Talare

Marie Fransson (M)

Talare

Kristina Brovall (V)

Talare

Stefan de Goede (KD)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Cecilia Cato (C)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Jim Viking (SD)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Marie Fransson (M)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Göran Mård (V)

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare och rösträknare

Justering äger förslagsvis rum på Torggatan 12, Åsnen, torsdag den 18:e oktober kl. 08.30

3. Utbildning för nyvalda och omvalda politiker

4. Information om digitaliseringen av KF

Presentation av ny kommunchef för Tingsryds Kommun

5a. Val av ordförande i kommunfullmäktige

5b. Val av förste vice ordförande i kommunfullmäktige - Bordlagd

5c. Val av andre vice ordförande i kommunfullmäktige - Bordlagd

6. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

7a. Val av ordinarie ledamöter i valberedningen

7b. Val av ersättare i valberedningen

7c. Val av ordförande i valberedningen

7d. Val av vice ordförande i valberedningen

Paus

Möter återupptas ca kl 20:30

8. Bollhallen – Beslut om kommunalt förvärv

9. Begäran om entledigande

10. Fyllnadsval kommunstyrelsen

Mötets avslutning

Mötet börjar 15/10 kl 18:30

Fullmäktige med 41 ordinarie ledamöter är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut om viktiga och övergripande frågor som rör:

Mål och riktlinjer för verksamheten Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor Nämndernas organisation och verksamhetsformer Val av ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser Val av revisorer och revisorsersättare Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda Årsredovisning och ansvarsfrihet

Fullmäktige sammanträder 11 gånger per år. Sammanträdestiderna hittar du på tingsryd.se

Sammanträdena är öppna för allmänheten. Platsen för sammanträdena varierar. Som regel är tidpunkten kl 18.30 sista torsdagen i månaden. Dagordning, tider och lokal anslås i entrén till Kommunhuset på Torggatan 12 i Tingsryd, samt annonseras i Smålandsposten och Växjöbladet.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.