Primära flikar

Tingsryds kommunfullmäktige 10 december 2018

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Nini Johansson

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Forsberg

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Jörgen Forsberg

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Ted Strand (SD)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Ted Strand (SD)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Ted Strand (SD)

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Ted Strand (SD)

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Ted Strand (SD)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Marie Fransson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Johan Karlsson (C)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Ted Strand (SD)

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Kristina Brovall (V)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Kristina Brovall (V)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Kristina Brovall (V)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Kristina Brovall (V)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Johan Karlsson (C)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Eva Hagelberg (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Martin Uleskog (TIA)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Christian Ward (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Karin Olsson (M)

Mötets öppnande

Information om kampanjen vit jul

1. Upprop

Information från ordförande

2. Val av justerare

Justering äger förslagsvis rum på Torggatan 12, Åsnen, fredag den 14 december

3. Allmänhetens frågestund

4. Revisorerna har ordet

5. Yrkande om val utifrån röstetal

6. Val av revisorer, ledamöter samt ersättare i nämnder, styrelser och övriga instanser

Paus

mötet återupptas ca kl 16:20

6. Val av revisorer, ledamöter samt ersättare i nämnder, styrelser och övriga instanser

7. Överlämnande av handlingar från Tingsryds kommuns överförmyndarnämnd till överförmyndarnämnden Östra Kronoberg

8. Motion om föreningslokal för ideella föreningar och politiska partier i Tingsryds tätort

9. Motion om konstgräsplan i Tingsryds kommun

10. Medborgarförslag angående Mien som reservvattentäkt

11. Avgiftsförändringar 2019, Vård- och omsorgsnämnden

12. Försäljning av mark i Ryd till Jonas och Anja Fastighets AB

13. Inkomna motioner, 14. Inkomna interpellationer, 15. Inkomna medborgarförslag

16. Entledigande

17. Information om Räddningsförbundet Östra Kronoberg

18. Meddelanden

19. Ledamöternas frågestund

Mötets avslutning

Mötet börjar 10/12 kl 15:00

Fullmäktige med 41 ordinarie ledamöter är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut om viktiga och övergripande frågor som rör:

Mål och riktlinjer för verksamheten Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor Nämndernas organisation och verksamhetsformer Val av ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser Val av revisorer och revisorsersättare Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda Årsredovisning och ansvarsfrihet

Fullmäktige sammanträder 11 gånger per år. Sammanträdestiderna hittar du på tingsryd.se

Sammanträdena är öppna för allmänheten. Platsen för sammanträdena varierar. Som regel är tidpunkten kl 18.30 sista torsdagen i månaden. Dagordning, tider och lokal anslås i entrén till Kommunhuset på Torggatan 12 i Tingsryd, samt annonseras i Smålandsposten och Växjöbladet.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.