Primära flikar

Tingsryds kommunfullmäktige 11 mars 2019

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Åsa Lennartsson, Embe Sahlberg Westerholm

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

medborgare

Talare

Christian Vad (M)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Christer Kratz, Kommunchef, Tingsryds Kommun

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Christer Kratz, Kommunchef, Tingsryds Kommun

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Victoria Magnesson, VD, Tingsrydsbostäder

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Karin Nilsson, VD, Tingsryds utveckling och fastighets AB

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Karin Nilsson, VD, Tingsryds utveckling och fastighets AB

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Karin Nilsson, VD, Tingsryds utveckling och fastighets AB

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Karin Nilsson, VD, Tingsryds utveckling och fastighets AB

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Karin Nilsson, VD, Tingsryds utveckling och fastighets AB

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Karin Nilsson, VD, Tingsryds utveckling och fastighets AB

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Karin Nilsson, VD, Tingsryds utveckling och fastighets AB

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Karin Nilsson, VD, Tingsryds utveckling och fastighets AB

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Karin Nilsson, VD, Tingsryds utveckling och fastighets AB

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Karin Nilsson, VD, Tingsryds utveckling och fastighets AB

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Karin Nilsson, VD, Tingsryds utveckling och fastighets AB

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Karin Nilsson, VD, Tingsryds utveckling och fastighets AB

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Karin Nilsson, VD, Tingsryds utveckling och fastighets AB

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Karin Nilsson, VD, Tingsryds utveckling och fastighets AB

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Karin Nilsson, VD, Tingsryds utveckling och fastighets AB

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Kent Johansson, VD, Tingsryds energi AB

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Marie Fransson (M)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Kent Johansson, VD, Tingsryds energi AB

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Håkan Karlsson (S)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Karin Olsson (M)

Mötets öppnande

Information om föreningen Norden

1. Upprop

Föredragning om Seniorcafeer med Åsa Lennartsson och Embe Sahlberg Westerholm

2. Val av justerare

Justering äger förslagsvis rum torsdagen den 14 mars kl.13.00, Torggatan 12

3. Allmänhetens frågestund

4. Revisorerna har ordet

5. lnformation om de kommunala företagens bokslut och verksamhet 2018

Paus

Mötet återupptas ca kl 20:40

6. Medborgarförslag angående trafiksäkerhet i Linneryd

7. Taxa Räddningstjänsten Östra Kronoberg

8. Redovisning av motioner och medborgarförslag som är äldre än sex månader

9. Inkomna motioner

10. Inkomna interpellationer

11. Inkomna medborgarförslag

12. Begäran om entledigande

13. Meddelanden

14. Ledamöternas frågestund

2. Val av justerare, rättelse

Justering äger förslagsvis rum torsdagen den 18 mars kl.08.30, Torggatan 12

Mötets avslutning

Mötet börjar 11/3 kl 18:30

Fullmäktige med 41 ordinarie ledamöter är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut om viktiga och övergripande frågor som rör:

Mål och riktlinjer för verksamheten Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor Nämndernas organisation och verksamhetsformer Val av ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser Val av revisorer och revisorsersättare Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda Årsredovisning och ansvarsfrihet

Fullmäktige sammanträder 11 gånger per år. Sammanträdestiderna hittar du på tingsryd.se

Sammanträdena är öppna för allmänheten. Platsen för sammanträdena varierar. Som regel är tidpunkten kl 18.30 första måndagen i månaden. Dagordning, tider och lokal anslås i entrén till Kommunhuset på Torggatan 12 i Tingsryd, samt annonseras i Smålandsposten och Växjöbladet.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.