Primära flikar

Tingsryds kommunfullmäktige 14 oktober 2019

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Helena, Harriet

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Helena, Harriet

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Eva Hagelberg (C)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Gunilla Svensson (S)

Talare

Gunilla Svensson (S)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Eva Hagelberg (C)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Eva Hagelberg (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Martin Uleskog (TIA)

Talare

Marie Fransson (M)

Talare

Martin Uleskog (TIA)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Marie Fransson (M)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Marie Fransson (M)

Talare

Karin Olsson (M)

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare

Justering äger förslagsvis rum fredagen den 18 oktober på Torggatan 12 i Tingsryd.

3. Information från de kommunala verksamheterna - Solglimten

4. Allmänhetens frågestund

5. Revisorerna har ordet

Genomgång av debattregler

6. Fastställande av pensionspolicy för Tingsryds kommun

7. Fördelning av arbetsmiljöansvar

8. Årsredovisning Stiftelsen Solängen 2017

9. Årsredovisning Stiftelsen Solängen 2018

10. Inkomna motioner

11 . Inkomna interpellationer

12. Inkomna medborgarförslag

13. Begäran om entledigande

14. Val

15. Meddelanden

16. Ledamöternas frågestund

Mötets avslutning

Mötet börjar 14/10 kl 18:30

Fullmäktige med 41 ordinarie ledamöter är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut om viktiga och övergripande frågor som rör:

Mål och riktlinjer för verksamheten Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor Nämndernas organisation och verksamhetsformer Val av ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser Val av revisorer och revisorsersättare Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda Årsredovisning och ansvarsfrihet

Fullmäktige sammanträder 11 gånger per år. Sammanträdestiderna hittar du på tingsryd.se och kallelsen kan laddas ned här.

Sammanträdena är öppna för allmänheten. Platsen för sammanträdena varierar. Som regel är tidpunkten kl 18.30 första måndagen i månaden. Dagordning, tider och lokal anslås i entrén till Kommunhuset på Torggatan 12 i Tingsryd, samt annonseras i Smålandsposten och Växjöbladet.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.