Primära flikar

Tingsryds kommunfullmäktige 11 november 2019

Talare

Gunilla Svensson (S)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Gunilla Svensson (S)

Talare

Camilla Nielsen

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Gunilla Svensson (S)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Anders Franzén. projektledare för arenautredningen

Talare

Martin Uleskog (TIA)

Talare

Anders Franzén. projektledare för arenautredningen

Talare

Martin Uleskog (TIA)

Talare

Anders Franzén. projektledare för arenautredningen

Talare

Martin Uleskog (TIA)

Talare

Anders Franzén. projektledare för arenautredningen

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Anders Franzén. projektledare för arenautredningen

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Anders Franzén. projektledare för arenautredningen

Talare

Kristina Brovall (V)

Talare

Anders Franzén. projektledare för arenautredningen

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Anders Franzén. projektledare för arenautredningen

Talare

Gunilla Svensson (S)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Anders Franzén. projektledare för arenautredningen

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Anders Franzén. projektledare för arenautredningen

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Anders Franzén. projektledare för arenautredningen

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Anders Franzén. projektledare för arenautredningen

Talare

Gunilla Svensson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Gunilla Svensson (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Johan Karlsson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Gunilla Svensson (S)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Gunilla Svensson (S)

Talare

Gunilla Svensson (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Jan Popovski (KD)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Gunilla Svensson (S)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Marie Fransson (M)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Gunilla Svensson (S)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Johan Karlsson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Gunilla Svensson (S)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Gunilla Svensson (S)

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Kristina Brovall (V)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Marie Fransson (M)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Gunilla Svensson (S)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Gunilla Svensson (S)

Talare

Gunilla Svensson (S)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Marie Fransson (M)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Kristina Brovall (V)

Talare

Marie Fransson (M)

Talare

Kristina Brovall (V)

Talare

Gunilla Svensson (S)

Talare

Kenneth Enelund

Talare

Gunilla Svensson (S)

Talare

Jan Olof Petersson

Talare

Johan Karlsson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Gunilla Svensson (S)

Talare

Gunilla Svensson (S)

Talare

Gunilla Svensson (S)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Torsten Blomé - Mark- och exploateringsingenjör. Tingsryds Kommun

Talare

Johan Karlsson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Gunilla Svensson (S)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Ingegerd Carlsson (SD)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Kristina Brovall (V)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Gunilla Svensson (S)

Talare

Marie-Louise Hilmersson (C)

Talare

Gunilla Svensson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Gunilla Svensson (S)

Talare

Håkan Karlsson (S)

Talare

Gunilla Svensson (S)

Talare

Håkan Karlsson (S)

Talare

Gunilla Svensson (S)

Talare

Håkan Karlsson (S)

Talare

Gunilla Svensson (S)

Talare

Johan Karlsson (C)

Talare

Gunilla Svensson (S)

Talare

Eva Hagelberg (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Gunilla Svensson (S)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Jim Viking (SD)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Gunilla Svensson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Gunilla Svensson (S)

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare

Justering äger rum måndagen den 18 november kl. 15.00, Torggatan 12

3. Anmälan om jäv

4. Allmänhetens frågestund

5. Redogörelse för pågående utredning om arenan

6. Revisorerna har ordet

7. Yttrande om remiss från Räddningstjänsten Östra Kronoberg gällande förslag till handlingsprogram 2019-2022

Paus

Mötet återupptas ca kl 19.50

7. Yttrande om remiss från Räddningstjänsten Östra Kronoberg gällande förslag till handlingsprogram 2019-2022

8. Svar på motion (SD) om att inleda samarbete mellan Tingsryds kommuns skolor och Polishögskolan

9. Svar på motion (TiA) om cykel- och gångväg mellan Korrö och Linneryd

10. Svar på motion (C) om en giftfri kommun

11. Svar på medborgarförslag om att öppna nattis med barnomsorg på kvälls- och nattetid

12. Svar på medborgarförslag angående höjning av måltidspriset för pensionärer

13. Svar på medborgarförslag om införande av invånardialog

14. Svar på medborgarförslag om konst och bonader på Lindegården

Paus

Mötet återupptas ca kl 21.25

15. Delårsrapport 2:2019 för Tingsryds kommun

16. Delårsrapport 2:2019 för Tingsryds Kommunföretag AB

17. Delårsrapport 2:2019 Tingsryds Energi AB

18. Delårsrapport 2:2019 för Tingsrydsbostäder AB

19. Delårsrapport 2:2019 för Tingsryds Utveckling och Fastighets AB

20. Delårsrapport 2:2019 för stiftelsen Tingsrydsbostäder

21. Delårsrapport 2:2019 Tingsryds industristiftelse

22. Fastighet Överväxeln 2

Paus

23. Inriktningsbeslut för process gällande Linneryd-Korrö 1:6 och Linneryd-Korrö 1:7

24. Inriktningsbeslut för process gällande försäljning av Kurrebo-Sånnahult 2:3

25. Försäljning av mark till Naturvårdsverket för Tingsryd Bjällernäs 1:183

26. Taxa enligt lagen 2019:223 för tillsyn av tobak och liknande produkter

27. Motioner och medborgarförslag äldre än sex månader

28. Inkomna motioner

29. Inkomna interpellationer

30. Inkomna medborgarförslag

31. Val

32. Meddelanden

33. Ledamöternas frågestund

Mötets avslutning

Mötet börjar 11/11kl 18:30

Fullmäktige med 41 ordinarie ledamöter är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut om viktiga och övergripande frågor som rör:

Mål och riktlinjer för verksamheten Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor Nämndernas organisation och verksamhetsformer Val av ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser Val av revisorer och revisorsersättare Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda Årsredovisning och ansvarsfrihet

Fullmäktige sammanträder 11 gånger per år. Sammanträdestiderna hittar du på tingsryd.se

Sammanträdena är öppna för allmänheten. Platsen för sammanträdena varierar. Som regel är tidpunkten kl 18.30 första måndagen i månaden. Dagordning, tider och lokal anslås i entrén till Kommunhuset på Torggatan 12 i Tingsryd, samt annonseras i Smålandsposten och Växjöbladet.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.