Primära flikar

Tingsryds kommunfullmäktige 9 november 2020

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Christer Kratz

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Jan Popovski (KD)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Christer Kratz

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Kristina Brovall (V)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Kerstin Petersson, ordförande revisionen

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Daniel Gustafsson, ekonomichef

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Yngve Rehnström

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Marie Fransson (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Kristina Brovall (V)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Marie Fransson (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Ted Strand (SD)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Yngve Rehnström

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Yngve Rehnström

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Yngve Rehnström

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Christian Ward (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Christian Ward (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Ted Strand (SD)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Marie Fransson (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Marie Fransson (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Christer Kratz

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Marie Fransson (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Magnus Carlberg

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Kristina Brovall (V)

Talare

Joakim Ohlsson (V)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Åke Gummesson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Christer Kratz

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Joakim Ohlsson (V)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Johan Johansson (S)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Johan Johansson (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Christian Ward (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Christer Kratz

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Christer Kratz

Talare

Marie Fransson (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Ted Strand (SD)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Ted Strand (SD)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Martin Uleskog (TIA)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Christer Kratz

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Daniel Gustafsson, ekonomichef

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Martin Uleskog (TIA)

Talare

Daniel Gustafsson, ekonomichef

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Ted Strand (SD)

Talare

Jan Popovski (KD)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Christian Ward (M)

Talare

Ted Strand (SD)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Ted Strand (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Joakim Ohlsson (V)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Lennart Fohlin (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Christer Kratz

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Christer Kratz

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Joakim Ohlsson (V)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

1. Mötets öppnande

2. Upprop

Paus

mötet återupptas strax

2. Upprop

3. Val av justerare

4. Fastställande av dagordning

5. Anmälan av jäv

6. Revisorerna har ordet

7. Årsredovisning 2019 Samordningsförbundet Värend

8. Delårsrapport 2:2020 Tingsryds kommun

9. Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening

10. Delårsrapport 2:2020 Tingsryds industristiftelse

11. Delårsrapport 2:2020 Stiftelsen Tingsrydsbostäder

12. Delårsrapport 2:2020 Tingsryds Energi AB

13. Delårsrapport 2:2020 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB

14. Delårsrapport 2:2020 Tingsrydsbostäder AB

15. Delårsrapport 2:2020 Tingsryds Kommunföretag AB

16. Beslut om köp av Tingsryd Östan 2

17. Utvärdering politisk organisation

Paus

mötet återupptas ca kl 16:20

18. Information om strukturutredning bildningsnämnden

19. Information om strukturutredning vård- och omsorgsnämnden

20. Information om strukturutredning kommunstyrelsen (teknik- och utvecklingsutskottet)

21. Åtgärder Lindegårdens kök

Paus

mötet återupptas ca kl 18:15

Förnyat upprop

21. Åtgärder Lindegårdens kök

Paus

mötet återupptas ca kl 18:30

21. Åtgärder Lindegårdens kök

22. Inriktningsbeslut arenafrågan Tingsryds kommun

Paus

mötet återupptas ca kl 19:50

Förnyat upprop

22. Inriktningsbeslut arenafrågan Tingsryds kommun

23. Budget, skattesats och låneram 2021 samt ekonomisk plan 2022-2023

Paus

mötet återupptas ca kl 22:25

24. Information om kommunkoncernens affärsplaner och borgensramar

25. Affärsplan 2021-2023 och borgensram 2021 Tingsryds Energi AB

26. Affärsplan 2021-2023 och borgensram 2021 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB

27. Affärsplan 2021-2023 och borgensram 2021 Tingsrydsbostäder AB

28. Affärsplan 2021-2023 och borgensram 2021 Stiftelsen Tingsrydsbostäder

29. Affärsplan 2021-2023 och borgensram 2021 Tingsryds Industristiftelse

30. Revidering av bolagsordning Tingsryds Energi AB

31. Revidering av särskilt ägardirektiv Tingsryds Energi AB

32. Revidering av särskilt ägardirektiv Tingsrydsbostäder AB

33. Svar på medborgarförslag om satsning på förskolorna i Tingsryd

34. Beslut om sammanträdesplan 2021 Tingsryds kommun

35. Försäljning av del av Sånnahult 2:3 (Kurrebo) - naturreservat

36. Inkomna motioner

37. Inkomna interpellationer

38. Inkomna medborgarförslag

36. Inkomna motioner

38. Inkomna medborgarförslag

39. Entledigande

40. Fyllnadsval ersättare kommunstyrelsen

41. Meddelanden

42. Information om bildningsnämndens kvalitetsredovisning för läsåret 2019/2020

43. Ledamöternas frågestund

44. Mötets avslutande

Mötet börjar 9/11 kl 15:00

Fullmäktige med 41 ordinarie ledamöter är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut om viktiga och övergripande frågor som rör:

Mål och riktlinjer för verksamheten Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor Nämndernas organisation och verksamhetsformer Val av ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser Val av revisorer och revisorsersättare Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda Årsredovisning och ansvarsfrihet

Fullmäktige sammanträder 11 gånger per år. Sammanträdestiderna hittar du på tingsryd.se

Sammanträdena är öppna för allmänheten. Platsen för sammanträdena varierar. Som regel är tidpunkten kl 18.30 första måndagen i månaden. Dagordning, tider och lokal anslås i entrén till Kommunhuset på Torggatan 12 i Tingsryd, samt annonseras i Smålandsposten och Växjöbladet.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.